JUDr. Jana Rožnovská

             advokátka s četnou klientelou v Brně
    Mobil +420 602 734 362

Dr. Rožnovská

         

 

                     Klient má k dispozici:

           Generální spektrum právních znalostí, dovedností

           Nezávislé konzultace

           Zastupování, advokacie

           Zkušenosti, rozhled
           Řešení styků na právní úrovni

           One-woman practice

 

 

 

Odměna za právní služby

se řídí vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Přednost má smluvní odměna sjednaná s klientem při převzetí.

K řešení spotřebitelského sporu

mezi advokátem a klientem/spotřebitelem je příslušná Česká advokátní komora, postup viz zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Správa osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) při dodržení advokátní povinnosti mlčenlivosti dle zákona o advokacii.